Actievoorwaarden:

Actievoorwaarden – Golden Tulip 60 jaar Win een fiets

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: Golden Tulip 60 jaar Win een fiets (hierna “actie”) van Golden Tulip en Tulip Inn. Door deelname aan de actie accepteer je deze voorwaarden.

De actie wordt georganiseerd door Golden Tulip en Tulip Inn Nederland en België

Artikel 1 – Actie

1.1 De actie loopt van 14 april 2022 tot en met 31 september 2022.

1.2 De actie betreft het winnen van één van de vijf stadsfietsen met Golden Tulip logo.

1.3 Deelname aan de actie is kosteloos.

1.4 Door deel te nemen aan de actie worden deelnemers geacht deze algemene voorwaarden volledig te hebben gelezen en geaccepteerd. Inzendingen die buiten de actieperiode zijn ontvangen, komen niet in aanmerking om de prijs te winnen.

1.5 Om deel te nemen aan de actie, moeten deelnemers de stappen volgen die worden beschreven op de website die bestaat uit het uploaden van een foto en het invullen van een ontvanger en ontvangstadres.

1.6 Deelnemers mogen één maal inzenden. Dubbele inzendingen worden verwijderd.

1.7 Gedurende de actieperiode kunnen alle gasten die verblijven in een Golden Tulip Hotel of Tulip Inn een selfie, gemaakt in de lobby van de hotels, uploaden op deze website.

1.8 De foto’s worden alleen voor deze actie gebruikt. Na verloop van de actie worden de foto’s vernietigd.

1.9 Medewerkers van Golden Tulip/Tulip Inn zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 2 – Bekendmaking

2.1 Aan het einde van de inzendperiode worden uit alle inzendingen de vijf meest originele foto’s gekozen.

2.2 De winnaars krijgen een email met het verzoek om binnen twee weken te reageren. Wordt er binnen deze periode niet gereageerd dan zal de prijs verlopen en wordt een nieuwe winnaar gekozen.

2.3 De prijs kan niet omgezet worden in geld.

2.4 Er wordt, behalve met de winnaars, niet gecorrespondeerd over de uitslag. De winnaars worden niet bekend gemaakt.

Artikel 3 – Kennisgeving van de Actie

3.1 Golden Tulip is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven reservering dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door verzending of andere meewerkende partijen.

Artikel 4 – Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

4.1 Golden Tulip en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de actie.

4.2 Golden Tulip is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor een reservering mogelijk niet verwerkt kan worden.

4.3 Golden Tulip is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door hun verstrekte informatie.

4.4 Golden Tulip behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.

4.5 Golden Tulip is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

4.6 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Golden Tulip.

Aldus opgemaakt te Amersfoort, 14 april 2022.